SIA “STALMEX”

Juriidiline aadress: “Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Kaupade tarneaadress: “Stacija”, Valkase vald, Valkase piirkond, LV-4701

Registreerimisnumber: 44103116882

Käibemaksunumber: LV44103116882

Pank: AS “Citadele banka“.

Kood: PARXLV22

Konto: LV45PARX0022838280001