SIA “Ligumss”

Juridiskā un faktiskā adrese: “Stacija”, Valkas pag., Valkas nov., LV-4701

Reģ. Nr.: 44103057254

PVN Nr.: LV44103057254

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV72PARX0013554840001

Z/s “Ķiršlejas”

Juridiskā adrese: “Ķiršlejas”, Kārķu pagasts, Valkas novads,, LV-4716

Preču izsniegšanas adrese: Meža iela 4b, Valka, Valkas novads, LV-4701

Preču izsniegšanas adrese: “Ķiršlejas”, Launkalnes pag. Smiltenes nov. LV 4718

Reģistrācijas numurs: 43901003511

PVN numurs: LV43901003511

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV38PARX0012469440004

Konts: LV11PARX0012469440005 (tikai PLN valūta)

SIA “Splinteks”

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 26-21, Valka, Valkas novads, LV-4701

Preču izsniegšanas adrese: Meža iela 4b, Valka, Valkas novads, LV-4701

Reģ. Nr.: 44103074127

PVN Nr.: LV44103074127

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV73PARX0019090610001

SIA “Pils-3”

Juridiskā adrese: Meža iela 4b, Valka, Valkas nov., LV-4701

Reģ. Nr.: 44103047913

PVN Nr.: LV44103047913

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV61PARX0019594280001

SIA „Ligumss Woodnex”

Juridiskā adrese: „Purmalas”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

Preču izsniegšanas adrese: „Purmalas”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

Reģistrācijas numurs: 44103117498

PVN Nr.: LV44103117498

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV91PARX0022838330001

SIA „STALMEX”

Juridiskā adrese: „Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Preču izsniegšanas adrese: „Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Reģistrācijas numurs: 44103116882

PVN Nr.: LV44103116882

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV45PARX0022838280001