SIA „Ligumss Woodnex”

Juridiskā adrese: „Purmalas”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

Preču izsniegšanas adrese: „Purmalas”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

Reģistrācijas numurs: 44103117498

PVN Nr.: LV44103117498

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV91PARX0022838330001