SIA „STALMEX”

Juridiskā adrese: „Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Preču izsniegšanas adrese: „Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Reģistrācijas numurs: 44103116882

PVN Nr.: LV44103116882

Banka: AS “Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konts: LV45PARX0022838280001